text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Akl Kar s klar çin slam von Y ld z, Hasan Hüseyin (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 01.11.2011
 • Verlag: Cinius Yayinlari
eBook (PDF)
3,69 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Akl Kar s klar çin slam

nsan n düstügü en büyük uçurum kendi benliginde kazd g d r ve yükselebilecegi en muhtesem yer o uçurumun dibindeki varolus st rab d r. nsan raydan ç k nca onu istasyonda beklemek beyhudedir. slâmiyet bizlere raylar tekrar düzeltmek için merhametin meydan okumas d r. Bu kitapta; Kur'ân- Kerîm'in en önemli on hedefini, Kur'ân- Kerîm'e göre "delil" tart smas n ve pek az kisinin fark ettigi "Ateizme kars delil yaklas m "n , Kader tart smalar çerçevesinde mezhepsel görüslerin bütünlestirildigi "kaderin formülü"nü, Müslümanl k ve diger dinlerin "kötülük problemi" görüslerinin mukayesesi ve Müslümanl ga ait "Kötülük Problemi Çözümü" önerisini, Kur'ân- Kerîm'e göre "orta k yamet"in safhalar n ve günümüzdeki dogal felaketlerle k yaslanmas n , k yamet alametleri ve k yametin ne zaman kopacag konusunda Kur'ân' n yaklas m n , Günümüze metin olarak ulasmam s olan Hz. brahim'in "Sahifesi"nin kutsal kitaplardan yola ç karak içerik tespitini, Kur'ân- Kerîm'in mucizeligini ve diger kitaplarla benzer ve farkl yönlerini, "Hurûf-u Mukatta'a"n n Kur'ân- Kerîm'in bütünlügünden yola ç k larak yeniden yorumlanmas n , "Rasûl" ve "Nebi" kavramlar n n Kur'ân'a göre yeniden yorumlanmas n , Ebcet hesab ve sifre gibi yaklas mlar n Kur'ân aç s ndan konumland r lmas n , "Diyalog", "Cemaatçilik", "Tasar m", "Türk Müslümanl g ", " maml k", "Ötenazi", "Cihad", "Evrim teorisi", "Cariyelik", "Mut'a nikâh ", "Satranç", "Mezhepler", "Ekonomi", "Semboller", "Milliyetçilik" gibi kavramlar n tart sma ve degerlendirmelerini, Tarihi süreç içerisinde ve kavramlar s g nda slâm' n yönetimle iliskisini, "Sivil itaatsizlik" ve "kutsama"n n slâmiyet aç s ndan degerlendirilmesini ve Müslümanl ktaki tarihsel sürecini ve bir sivil toplum projesi: Erdem Hareketini, Günümüz dünyas nda slâm' n vaat ettikleri ve kültür ve medeniyet baglam nda konumu kritigini; K sacas akl m z kar st ran pek çok konu ile ilgili arast rmalar bulacaks n z.

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 426
  Erscheinungsdatum: 01.11.2011
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9786051273518
  Verlag: Cinius Yayinlari
  Größe: 2915kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen