text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

A sárkánygyík ébredése von Bökös, Borbála (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 28.04.2015
 • Verlag: Gold Book
eBook (ePUB)
5,61 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

A sárkánygyík ébredése

A Luxemburgi Zsigmond távoli kegyét és oltalmát élvezö Gabriel kiemelkedö tehetséggel végzi tanulmányait, és fényes jövö áll elötte. Ám ahhoz, hogy magas körökben foroghasson, az intrikálás mesterévé kell válnia. Amikor a Zsigmond ellen összeesküvö föurak Váradon elhatározzák, hogy Nápolyi Lászlót koronázzák királlyá, az érsek pedig titokban az uralkodó meggyilkolására ad parancsot, Gabriel útra kel, hogy figyelmeztesse pártfogóját. Eközben barátja, Börki András, a fiatal bihari nemes is elindul, hogy Stibor vajda mellett részt vegyen élete elsö csatájában a trónbitorló Nápolyi László ellen, és késöbb a budai udvarba jutva lovagi rangot szerezzen. Gabriel megmenti Albeni Eberhard püspök és a leendö királyné, Cillei Borbála életét. Befolyásos támogatóra tesz szert, miközben rá kell döbbennie, hogy semmi sem az, aminek látszik, és hogy az életben olykor nincs helye az erkölcsnek és jó szándéknak. A fiatal diakónus arra is rájön, hogy különös titok lappang a váradi székesegyházban örzött Szent László-ereklye körül, melyet csak a beavatottak ismernek. Gabriel válaszút elé kerül: beletörödik, hogy csupán báb a hatalmasok játékában, vagy sikerül saját kezébe vennie sorsát? Udvari kötelességeit kiválóan teljesíti, ellenfeleivel ravaszul szembeszáll, és tevékenyen részt vesz a Sárkányos Rend megalapításában. A lovagrendében, melynek a 'hivatalos' történetírás szerint Zsigmond király támogatóinak összefogása lett volna a rendeltetése, az 'árnyéktörténelem' azonban másképp emlékezik róla... A gestákban, krónikákban, évkönyvekben és történelemkönyvekben megörzött 'hivatalos' történelem mellett mindig is létezett a lopva, élöszóban, mesterröl tanítványra hagyományozott, titkos naplókban, allegorikus m vekben megörökített 'árnyéktörténelem'. Ennek a történelemnek a föszereplöi ritkán, vagy talán soha nem kerültek be a 'hivatalos' történetírás lapjaira, létezésük, tetteik inkább egyfajta hiányként, ürességként fedezhetök fel. Bökös Borbála trilógiája a XV. század eleji Magyar Királyság 'hivatalos' történelmi háttere elött játszódik, föhösének, a törvénytelen gyermekként született váradi papnövendéknek, Gabriel de Sceleusnak a sorsa azonban inkább az 'árnyéktörténelem' lapjaira kívánkozik.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 288
  Erscheinungsdatum: 28.04.2015
  Sprache: Ungarisch
  ISBN: 9789634263470
  Verlag: Gold Book
  Größe: 802 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

A sárkánygyík ébredése

I.

A DIAKÓNUS

1403. Pünkösd hava, 1 Várad és környéke
1.

A mohos csontváz egy hatalmas tölgyfa legvastagabb ágáról lógott alá, a vadászó nemes ifjak teljes megrökönyödésére. Karjára és lábára értelmezhetetlen ábrák tömkelegét karcolták, a két szemüregbe feketeszenet illesztettek. Enyhe fuvallat támadt, és a csontok egymáshoz verödve rémisztö szélkolomp hangját idézték. A következö pillanatban csend telepedett a tisztásra, melyet csak a lovak nyugtalan prüszkölése tört meg. Odébb már összezárt az erdö: s r cserjés, ágas-bogas lombú fák örizték a sötét vadon titkait.

- Boszorkányság - morogta az egyik fiú, és hátrasandított az ösvényre, amelyen idáig jöttek.

Vezetöjük, a büszke tartású, hollófekete hajú Börki András csak legyintett.

- Tán féltek? - kérdezte nevetve. - Engem ugyan el is vihet az ördög, ha van mersze hozzá!

A sihederek közül többen keresztet vetettek, persze úgy, hogy Börki úrfi meg ne lássa. A kis Szalacsi Máté bátortalanul megszólalt:

- Anyám cselédei mesélték, hogy réges-régen démonok laktak e vidéken. Állítólag mindenféle szerzet képébe bé tudnak bújni, akár az emberébe is!

- Vénasszonybeszéd!

Ekkor mintegy húszlépésnyire tölük megrezzent a bokor: ott szaladt az öz, amelyet idáig üldöztek.

- Utánam, legények! - hördült fel az úrfi.

Sarkantyúba kapták a lovakat. Vadul átugrattak a bozótosok fölött, tölgyfák, égerfák, mogyoróbokrok maradtak el mögöttük. Hol elveszítették a nyomot, hol újra megtalálták. Lejtös tisztáshoz értek, lelassítottak. Az élen haladó Börki András markába ragadta az íját, a többiek is elövették a dárdákat, szablyákat, vadászkéseket. A lovak izgatottan ficánkoltak, iramodtak volna elöre. Vissza kellett fogni öket. Csöndesen ügettek a lejtön, majd jobb felöl sz k ösvényre figyeltek fel. Börki András ráhúzott a lovára, elsönek ugratott be a zegzugos csapásra. A többiek követték.

Az ösvény kiszélesedett, és egy keskeny, sebes patakot keresztezett. Átvágtak ezen is. H vös pára szállt a levegöben. A körülöttük terpeszkedö fák ágai karokként nyúltak föléjük, árnyékba vonva a talajt. Messzebb varjak rebbentek, károgásuk még sokáig odahallatszott. Az avarban miriádnyi kis élet motozott. Az öz most elrejtözhetett a bozótosban. A fiúk lépésben haladtak és minden neszre figyeltek. A harkályok kopácsolásán és a szajkók fecsegésén kívül azonban más zaj nem hallatszott.

- Nézzétek azokat a jeleket - jegyezte meg halkan Máté.

Csakugyan: az ösöreg tölgyek kérgébe valakik furcsa jeleket róttak, éppen olyanokat, mint amelyek a csontváz végtagjait borították. Börki András dühösen hátrapillantott, a legények lehajtották a fejüket.

- Gyerünk, ti anyámasszony katonái! - dohogott. - Hagynátok, hogy néhány erdei haramia vagy vénséges remete rátok ijesszen?

Tovább ügettek. Az ösvény elt nt, már a vadon közepén jártak. Hirtelen sziklákkal körbevett területre jutottak. A fák lombjai csipkés boltozatot vontak a hely fölé, a leveleken átszüremlö napfény éppen egy nagy, lapos köre esett. A vadászok tétován megálltak, és még lélegzetet is csendesebben vettek. Áhítattal néztek körbe, mintha egy szentélybe érkeztek volna.

- Talán eltévedtek az úrfik?

A hang a lapos kö irányából jött. Egyszer ruhába öltözött legény lépett eléjük. Meglehetösen vézna testalkatú, fehér bör fiatal fiú volt. Szúrós, kék tekintete hol az egyik, hol a másik vadászra villant, hosszú ujjait elöször összekulcsolta, majd egy ideges mozdulattal hátrasimított egy az arcába lógó szöke hajtincset.

- Mi ugyan nem. De te ki vagy, és mit keresel itt? - Börki András kihúzta magát a nyeregben, hangja parancsolón csengett.

A nyurga fiú végigmérte a nemes

Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen

  HOFER life eBooks: Die perfekte App zum Lesen von eBooks.

  Hier findest du alle deine eBooks und viele praktische Lesefunktionen.