text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Clanbol Yedik r' n ri Gözlü Kugusu von Sofracoglu, Dogan (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 01.06.2010
 • Verlag: Cinius Yayinlari
eBook (PDF)
2,89 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Clanbol

Bu kitab n yazar tarihçi degildir. Jeoloji, antropoloji, fizik, jeofizik veya astronomi uzman da degildir. Çok iyi bildigi bir seyi yazm st r. Bugün ve yedi bin y l önce de ayn olan Sevgiyi, Ask yazm st r. Gani Baba'dan Cilanbolu'ya, K z lca'dan Ball ca'ya; yeralt su yollar nda cirit atan calutlar yazm st r. Katlanguçlar anlatm st r. Amazonlar , bir Amazon kraliçesi olan Amesias' , Clanbol'u ve Sirin'le Ferhat' anlatm st r. Atlantis vb. deniz dibi ve yer alt medeniyetlerinin asla mevcut olmad g n , bunun yerine dünyam zda boyut degistirenler ve boyutlar aras nda gidip gelebilme yetenegine sahip olanlar bulundugunu, bilinen ilimler s g nda aç klanamayan baz gelismelerin; farkl boyutlardan tas nabilen; bilgi, belge, yetenek ve birikimler sonucu ortaya ç kt g n , bunun için de Tibet rahiplerine degil ama ANADOLU EVL YALARINA; onlar n düsünce ve felsefelerine bakmak, onlar dogru anlamaya çal smak gerektigini aç klam st r. Amazon k zlar hakk nda yanl s bilinen gerçekleri aç klam s, omuzlar na ast klar OK ve YAY çantalar n n bask s nedeniyle; sag gögüslerinin ezildigini, küçük kald g n gözlemlemis, bu genetik degisikligin binlerce y l sonra bugün de o çevrede görülebildigine dikkat çekmistir. Bu kitapla, Amazonlar ve Boyut Degistirenler hakk nda, yedi bin y ll k bir s r aç klanm st r. Bu kitab n yazar , Boraboy'da, Ball ca'da, Cilanbolu'da, Amasya ve Tokat'ta yasayabileceginiz, sükuneti ve ask terapisini anlatm st r.

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 245
  Erscheinungsdatum: 01.06.2010
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9786055618384
  Verlag: Cinius Yayinlari
  Größe: 184634kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen