text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Muhabir 12 Eylül Kuslar von Yoker, Mustafa (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 01.09.2011
 • Verlag: Cinius Yayinlari
eBook (PDF)
3,19 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Muhabir

12 Eylül'de sert bir f rt na ç km s ve bütün kuslar n yuvalar n dag tm st . Yuvalar dag lan kuslar n bir k sm yakalanm s, kafeslere hapsedilmis, ag r iskencelerden geçirilerek öldürülmüstü. Ele geçirilemeyenler aras nda bir bölümü sviçre'ye göç etmisti. Bu göçmen kuslar n aras nda güvercinler ve sahinler oldugu gibi, akbabalar da vard . sviçre'nin iki yüzü vard . Birinci yüzü ne kadar ayd nl ksa, ikinci yüzü o kadar karanl kt . Güvercinler ve sahinler demokrasinin besigi olarak gördükleri sviçre'ye ayd nl k yüzünde siyasi mücadelelerini sürdürmek için göçmüslerdi. Akbabalar ise terör ve anarsinin hüküm sürdügü y llarda elde ettikleri kirli paralar sviçre bankalar na istifledikleri için, sviçre'nin karanl k yüzüne kapag atm slard . Uluslararas silah ve uyusturucu tekelleri, 12 Eylül darbesine zemin olusturan dönemde derin güçlerin denetimindeki yerli kaçakç larla birlikte çal sarak, Türkiye'de terör ortam n n olusmas nda büyük rol oynam slar, sag ve sol ay r m gözetmeksizin her iki kampa da silah satm slard . Onlar n bu kadar rahat çal smas n ise bir tak m derin güçler saglam st . Derin yap lanman n mafya ayag n n sviçre'deki izini süren gazeteci Murat, sahte bir kimlikle sviçre'de yasayan Türk mafya babas Kara Kemal'in pesine düsüp, gerçek kimligini ortaya ç kar r. sviçre'yi terk etmek zorunda kalan Kara Kemal, adamlar n Murat' n pesine takar. Zürih ve Bodrum aras nda geçen bir serüven baslar.

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 268
  Erscheinungsdatum: 01.09.2011
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9786051273037
  Verlag: Cinius Yayinlari
  Größe: 1005kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen

  HOFER life eBooks: Die perfekte App zum Lesen von eBooks.

  Hier findest du alle deine eBooks und viele praktische Lesefunktionen.