text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Pulkste meistars: Novelete (Latvijas izdevums) von Erishkigal, Anna (eBook)

 • Verlag: Seraphim Press
eBook (ePUB)
0,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Pulkste meistars: Novelete (Latvijas izdevums)

- Vaica, ka tu vari laim t vienu stundu laika - Marijai Vintersai ir daudz lielakas probl mas neka vi as pulkste a apstasanas uz plkst. 15:57. Atnesot savu pulksteni pie laipna meistara, vi a uzzina, ka ir ieguvusi savdabigu balvu - iesp ju izdzivot v lreiz vienu stundu no savas dzives. Bet, Liktenim, ir stingri noteikumi par pagatnes aizskarsanu, ieskaitot bridinajumu, ka vi a nedrikst izveidot laikaparadoksu. Vai Marija var samierinaties ar izdarito k udu, ko vi a visvairak noz lo? 'P ks s, iss lasijums par t mu no norv u mitolo ijas. Laiks ir davana un dazreiz, p d ja iesp ja...' -Dale Amideis, autors 'Tas ir oti aizkustinoss un dramatisks stasts... ja mums butu iesp ja mainit savu pagatni, vai m s to daritu?' -Lasitaja atsauksme 'Iegut iesp ju izlabot jusu visdzi ako noz lu ir viena iesp ja uz miljonu!' -Lasitaja atsauksme Ja nu tu var tu to izdzivot v lreiz? Latviesu valoda - Latvian language

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 72
  ISBN: 9781943036554
  Verlag: Seraphim Press
  Größe: 4280kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen