text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Cum sa-ti cultivi memoria von Channon, Mark (eBook)

 • Verlag: Trei
eBook (ePUB)
7,58 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Cum sa-ti cultivi memoria

Scrisa de un fost campion al concursurilor de memorie, Cum sa- i cultivi memoria ne arata cum poate o memorie radical îmbunata ita sa devina un instrument util în consolidarea carierei profesionale i a vie ii personale. Pe lânga faptul ca ofera tehnici practice care te ajuta sa- i aminte ti numere, date i fapte, cartea con ine sugestii inovatoare privind noi metode de înva are i procesare a informa iilor, care î i pot schimba complet via a. Sunt incluse ultimele perspective tiin ifice referitoare la agilitatea mentala i promoveaza o abordare motiva ionala cu ajutorul careia î i vei putea dezvolta obiective inteligente i te vei putea concentra mai bine pe realizarea acestora. 'Aveam o memorie atât de proasta, încât uitam sa o sun pe mama mea de ziua ei de na tere! i iata acum, dupa numai un an, am ajuns sa memorez orice, de la lucruri amuzant, cum ar fi primele 200 de zecimale ale numarului Pi, pâna la discursul "Am un vis" al lui Martin Luther King. Atât de bun este Mark!' - Emi Gal, antreprenor i inginer de software de origine româna

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 222
  Sprache: Rumänisch
  ISBN: 9786067890792
  Verlag: Trei
  Größe: 2392kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Cum sa-ti cultivi memoria

1

Memoria

În capitolul de fa a vei descoperi:

- Importan a memoriei pentru tine

- Tipurile de memorie la care se refera oamenii în general

- Elementele componente ale memoriei

- Mai multe despre arta memoriei

Scopul capitolului de fa a nu este sa î i ofere o vedere detaliata asupra creierului, ci sa î i dea prilejul de a reflecta asupra importan ei memoriei în via a ta, asupra diverselor tipuri de memorie cu care e ti familiarizat(a) i asupra propriilor capacita i. Operând o "schimbare" în percep ie i, implicit, în convingerile tale despre ce e posibil, po i începe sa depa e ti orice idei preconcepute despre utilizarile practice ale tehnicilor de memorie.
Memoria ta

Se pare ca, în lumea în care traim, în care ni se cere sa ne amintim din ce în ce mai multe lucruri, ar trebui sa punem accentul nu doar pe "ce ne amintim", ci i pe "cum ne amintim". Ne ia ani pâna înva am sa citim i sa scriem i luni sau ani pâna deprindem un sport, dar, când vine vorba de înva at, în general, i despre tehnici de înva are, în particular, mergem pe minima rezisten a. O posibila explica ie e faptul ca aceste tehnici nu ne sunt la îndemâna la momentul potrivit sau se presupune, poate, ca e o pierdere de timp sau ca e mai u or pur i simplu sa-i dai înainte; poate ca vine din convingerea ca a a opereaza creierul tau: "Po i sa- i aminte ti asta, dar nu- i po i aminti aialalta".

Ideea principala: Cum sa- i dezvol i memoria

Memoria e o arta i, ca orice arta, î i ia timp s-o stapâne ti; ca pentru majoritatea talentelor, beneficiile pot fi imense. Totul e sa- i dai seama la ce nivel de excelen a ar trebui sa ajungi spre a- i atinge scopurile. Cât de buna ar trebui sa- i fie memoria? Spre a raspunde la aceste întrebari, trebuie sa- i dai seama în ce fel te ajuta sau te încurca memoria în momentul de fa a, în via a de zi cu zi.

Încearca i tu: Memoria în via a ta

Timpul alocat: 10 minute

tim cu to ii, instinctiv, ca avem nevoie de memorie spre a func iona; fara memorie, nu putem în elege nimic, nu avem contextul. Raspunde la întrebarile de mai jos spre a identifica punctele tale forte i punctele slabe.

Ce te frustreaza cel mai mult legat de propria memorie?

În ce privin e ai o memorie buna?

Daca ai folosit tehnici de memorare pâna acum, cât de mult te-au ajutat?

Daca ai folosit tehnici de memorare pâna acum, care a fost cea mai mare provocare?

Ce speri sa po i face dupa ce parcurgi informa iile i exerci iile din cartea de fa a?

Pe o scara de la 1 la 10, cum i-ai evalua memoria acum?

Pe o scara de la 1 la 10, unde i-ai dori sa se plaseze memoria ta pe viitor?

Cum vezi 1 i cum vezi 10?

Noteaza- i scorurile i pune-le undeva la vedere.

Încearca sondajul online disponibil pe Tipuri de memorie

Exista o mul ime de termeni folosi i în descrierea diverselor tipuri de memorie. Scopul nostru nu este sa facem o dare de seama asupra tuturor tipurilor de memorie i semnifica iilor termenilor, nici sa dezbatem daca un termen e mai adecvat decât altul, ci mai curând sa va oferim o trecere în revista a câtorva dintre termenii de baza folosi i, dându-va i un context legat de unde sau cum v-a i putea confrunta cu ei. Aceasta abordare pragmatica ne va oferi un vocabular comun la care sa ne raportam.

Ideea principala: Tipuri de memorie

Conform studiului Concise Learning and Memory (John H. Byrnes, 2009), Tulving (2007) a identificat 256 de tipuri de memorie.

MEMORIA EXPLICITA (CON TIENTA)

În cazul memoriei explicite, faci un efort con tient de a- i aminti, fie ca te gânde ti la o experien a traita sau la orice fel

Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen