text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Nordisk Socialrättslig Tidskrift 11-12, 2015

 • Erscheinungsdatum: 06.10.2015
 • Verlag: Santérus Academic Press
eBook (ePUB)
31,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Nordisk Socialrättslig Tidskrift 11-12, 2015

Nordisk Socialrättslig Tidskrifts målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Den nordiska forskningssamverkan är det primära syftet men också kunskap om och påverkan på nationell lagstiftning från ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är centralt. Detta nummer rymmer sex artiklar på fyra olika språk: TITTI MATTSSON, som är professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet har på svenska skrivit: "Att beforska barn och unga i hem, skola, samhällsvård och kriminalvård" HELGA AUNE, som är Postdoktor, Ph.d., Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo har tillsammans med GRO NYLANDER, dr. med., spesialist i fødselshjelp, kvinnesykdommer og medisinsk genetikk, tidligere overlege ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus på norsk skrevet: "Barseltid et faktum - Barselpermisjon en rettslig sannhet" FREYA SEMANDA, er Ph.d.-stipendiat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og INGRID HARTELIUS DALL, som er cand.jur. Børns vilkår, har tilsammen på dansk skrevet: "Myndighedernes erstatningsansvar ved omsorgssvigt af børn" CAROLINE ADOLPHSEN, er post.doc., ph.d. på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og NICOLAJ SIVAN HOLST, som er adjunkt, ph.d. på Juridisk Institut, Aarhus Universitet har tilsammen på dansk skrevet: "Magtanvendelse i danske skoler og dagtilbud" PETER VANGSGAARD er cand. jur., adjunkt i socialret og retssociologi på Juridisk Institut, Aalborg Universitet og har på dansk skrevet: "'Kompleksitetskortet' og dets teoretiske baggrund i et naturalistisk perspektiv på socialretslæren-/metodikken" TOSHIKO KANNO professor of Law at Hokkaido University of Education, Sapporo in Japan has in English written: "Stimulating Increased Birth Rates by Law"

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: watermark
  Seitenzahl: 208
  Erscheinungsdatum: 06.10.2015
  Sprache: Dänisch
  ISBN: 9789173350495
  Verlag: Santérus Academic Press
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen