text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

De fremmede og os Indvandringens historie i Danmark von Boesen, Erik Bang (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 26.02.2016
 • Verlag: Books on Demand
eBook (ePUB)
21,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

De fremmede og os

Historie med et gran af humor. Forfatteren til succes-bøgerne "Panik før lukketid" og "Fra demokrati til forbundsstat", Erik Bang Boesen, er aktuel igen - denne gang med en historisk bog på 400 sider, "De fremmede og os - indvandringens historie i Danmark". Hvad er en dansker? Og hvor kom de fra? Disse spørgsmål og mere forsøger succesforfatteren Erik Bang Boesen i denne bog at give en forklaring på. Bogen fortæller i et let, levende og ironisk sprog om Danmarks befolkningsmæssige udvikling, lige fra istiden til de formodede første mennesker i Danmark og frem til nutidens former for flygtninge og indvandrere. Læseren bliver præsenteret for et utal af spændende historier bl.a. om Danmarks tilblivelse, Kong Dan, De Polske Roepiger på Nykøbing Falster med mere, hollænderne på Amager, Tobaksjøderne, Danevirke, Nordsøimperiet, de Spanske soldater i Svendborg med mere. Og vi møder konger og dronninger, Aser, Herulere, Vendere, Vikinger, Gøtere og meget mere. Det er historie fortalt på en ny og anderledes måde. Man skal lede længe, for at møde en person med et så spændende liv som Erik Boesen har haft. Han har bl.a. sejlet de 7 verdenshave og boet 20 år i Sydafrika hvor han bl.a. har siddet i den nationale freds kommission med bl.a. Nelson Mandala og Han Kgl. Højhed Prins Gatsha Buthelezi. Erik Boesen er født 1947 i Nykøbing Falster og bor nu i Svendborg.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: watermark
  Seitenzahl: 396
  Erscheinungsdatum: 26.02.2016
  Sprache: Dänisch
  ISBN: 9788771709353
  Verlag: Books on Demand
Weiterlesen weniger lesen

De fremmede og os

Del 1.

Folkevandringstiden

Migration eller flygtninge

Folkevandringstiden er de migrationsbølger, eller flygtninge, indvandre og udvandre om man vil) der fandt sted sådan ca. mellem 200 e.Kr. og 700 e.Kr. i Europa.

Flere skriftlige kilder fra perioden beretter bredt om hyppige invasioner og plyndringer af fremmede folkeslag i Romerriget.

Folkevandringstiden er sådan rent historisk set markeret som overgangen fra sen-antikken til middelalderen.

De vigtigste stammer blandt de germanere, som slog sig ned i eller på grænsen til Romerriget, var goterne, vandalerne og frankerne, men også både slaviske og germanske folkeslag migrerede i denne periode.

Tiden fra 400 e.Kr. - 1100 e.Kr. betegnes som helhed også som tidligste middelalder eller i ældre historiske fremstillinger som den mørke middelalder. I Skandinavien bruger vi betegnelsen germansk jernalder.

Selve betegnelsen Folkevandringstiden er sådan set forældet og er erstattet af Udvandringstiden. Folkegrupper sivede ind, hvor Romerriget svækkedes.
Historiografi

Betegnelsen Folkevandring stammer fra tysk forskning. Ordet har rødder i den såkaldte romantiske historieforståelse, der lagde grunden til Goethe (1749-1832, Richard Wagner (1813-1883) og Nietzsche (1844-1900).

På italiensk kaldes folkevandringerne invasioner: Invasioni Barbariche. Det har rod i antikkens opfattelse af de nordlige folkeslags uciviliserede og primitive sprog. Disse barbarer fik bl.a. skylden for Romerrigets fald og for, at den europæiske civilisation sank ned i den mørke middelalder, en nedgangsperiode, som varede til den italienske renæssance.

I modsætning til det romanske syn på germanerne blev folkevandringer i germansk historieskrivning beskrevet som en kraftfuld germansk ekspansion i Frankrig, England, Italien og Spanien.

Den greb tysk nationalisme i det 19. århundrede og det forklarer senere tiders tyske ekspansion som Drang nach Osten. Wagners meget tyske operaer handler om germanske helte fra folkevandringerne. Den nazistiske ideologi om Lebensraum har afgjort sin rod her.
Tid og omfang

Begyndelsestidspunktet er usikkert. Historikerne diskuterer to muligheder enten Alariks (370-410) plyndring af Rom i 410 e.Kr. eller Goterkrigen (377-382). Sluttidspunktet er grundlæg-gelsen af det karolingiske dynasti i 751 med Pippin den Lilles (714-768) tronbestigelse.

Årsagen til migrationerne er ikke fuldt belyst, men nærliggende for tiden er overbefolkning og klimaforandringer, som også svækkede Romerriget. Hvis det var Hunnerne, som indledte migrationen ca. 300 e.Kr. i det østlige Europa, forklarer det ikke, hvad der fik dem til at bryde op.
Folkevandringstidens to faser

1. Den første mellem 400 og 550 var germanske stammers indfald i de vestlige dele af Romerriget.

2. Den anden mellem 550 og 800 var slaviske stammers indvandring i Østeuropa.
Herefter begynder den tidlige middelalder (Vikingetiden i Skandinavien). I løbet af 9. og 10. århundrede fandt der flere migrationsbølger sted, for eksempel vikinger, magyarer og tyrkere, men de regnes ikke til tiden.

Keltere, frankerne, Sveberne og kimbrere i Romerriget hører heller ikke med.

Det lader sig vanskeligt opgøre tallet af udvandrere, der bosatte sig i de nye områder, i dag er opfattelsen af folkevandringerne som invasioner forladt. Der var snarere tale om stammer, som udnyttede Romerrigets splittelse og økonomiske krise til at bosætte sig i tyndt befolkede egne af imperiet.
Forløb

Allerede i slutningen af 2. århundrede f.Kr. førte kimbrere og teutoner et frygteligt stød mod Romerriget, men modstanden var for stærk. Ved Aquæ Sextiæ og på de raudiske sletter ved Vercelli blev de nedhugget af Gaius Marius (157 f.Kr. - 86 f.Kr.) legioner.

Under Augustus så det en tid lang ud som om, at g

Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen