text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Borsa ve Piyasalar Anatomisi von Özhan, Tarkan (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 01.01.2016
 • Verlag: eKitap Projesi
eBook (ePUB)
3,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Borsa ve Piyasalar Anatomisi

Sermaye piyasalar dogan n isleyisi gibi davran slar sergiler.. Doga gibi dinamik haldedir... sürekli evrilir ve gelisirler Bilgi üreterek ve üretilen bilgiyi kullanarak ilerlerler..Bilgi sadece kisilerle piyasalar n etkilesiminden ortaya ç kar. Bu nedenle teorik degil, pratiktir. Bilgiyi anlama gayreti belli bir bilinç yarat r ve kisilerin düsünerek hareket etmesi neticesinde piyasalar kendi dogal döngüsünü olusturur. nsanlar n olusturdugu yap n n kendisi de zamanla düsünen bir organizmaya dönüsür... Kisi kendini korumaya ve gelistirmeye yönelik oldugu için piyasalar da kendilerini koruyucu ve gelistirici sistemlerini olustururlar. Ekonomik sistem binlerce farkl piyasaya sahiptir ve bu say giderek artmaktad r. Artan finansal enstrümanlar ve hisse senedi borsalar , menkul k ymetlerin çesitliligi, ülke ekonomilerindeki büyümenin finansal piyasalara giderek daha fazla bag ml hale gelmesine neden olmustur. Yat r mc lar n piyasa enstrümanlar na bag ml l g finansal sistemi oldukça önemli hale getirir... Sermaye piyasalar yat r mc lar n problemleri çözebilecek bilgiyi olusturmakta basar l d r.. ste bu problemi çözme seklidir. Piyasalar n karakteri, asla bir kurtar c kahraman n gelmesini beklemek degildir Bu nedenle problemleri çözmek için farkl bir yöntemi vard r. Rassal yürüyüs fiyat hareketlerinin rastlant sal ve önceden tahmin edilemez oldugunu söyler. Fiyat hareketlerinin seyrini degistirecek ani yükselis ve düsüslerde mevcut pozisyonda kal nmas n savunur. Bu davran s kimi yat r mc lara mant kl gelebilir. Fakat profesyoneller için rastlant sall k çok önem arz etmez. Fiyatlar n zaman zaman rastlant sal oldugu kabul edilse de her zaman rastlant sal olduguna inanmak amatörlük olacakt r Gelecegin öngörülmez olusu temel varsay md r.. Akl n s n rl düsünce gücü gelecegin öngörülebilir olmad g n fiyatlar n olusumu için de çogu zaman kullan r. Teorik olarak herkese mant kl gelecek bu düsünce acaba profesyonel bak s aç s yla degerlendirildiginde temelinde bir hata içeriyor olamaz m : Fiyatlar n ne yönde gerçeklesecegini bilememek. Piyasalar yat r mc lar olmad g sürece varl g n sürdüremez.. Yat r mc lar piyasalar n karmas k yap s n ak l ve duygular n sentezleyerek çözümlemeye çal sanlard r. S radan bir insan ya da piyasa profesyoneli. Ekonomi kötü giderken finansal piyasalarda islem yapmaya neden devam ederler.? Kimsenin göremedigi bir seyi mi görmektedirler? [Tarkan Özhan, 1969-] ÖGREN M DURUMU: Trakya üniversitesi Bölüm: Fen Fakultesi Kimyager MESLEG : Borsac , Trader, Portfoy Yönetimi Aktif Çal sma süresi; 25 y l

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 108
  Erscheinungsdatum: 01.01.2016
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9786059285575
  Verlag: eKitap Projesi
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen

  HOFER life eBooks: Die perfekte App zum Lesen von eBooks.

  Hier findest du alle deine eBooks und viele praktische Lesefunktionen.