text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

SQL. Sztuka programowania von Faroult, Stephane (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 21.08.2012
 • Verlag: Helion
eBook (ePUB)
39,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

SQL. Sztuka programowania

Wypowiedz wojn? niewydajnym bazom danych
Projektowanie wydajnych baz danych
Uwzgl?dnianie kontekstu dzia?ania aplikacji bazodanowych
Poprawa szybko?ci dzia?ania ?le zaprojektowanych systemw
Twoje bazy danych dzia?aj? zbyt wolno? Pora to zmieni?! Wraz ze wzrostem wielko?ci korporacyjnych baz danych czas dost?pu do nich ma coraz wi?ksze znaczenie. Napisanie poprawnie dzia?aj?cego kodu w j?zyku SQL nie jest trudne, jednak tworzenie wydajnych aplikacji bazodanowych jest prawdziw? sztuk?. Jak mo?esz zg??bi? jej tajniki i sta? si? lepszym programist?? Zdaniem autora tej ksi??ki nauka wydajnej pracy z bazami danych przypomina poznawanie zasad prowadzenia wojny, dlatego wzorem klasycznej pozycji "e,Sztuka wojny"e, autorstwa Sun Tzu prowadzi Ci? on przez poszczeglne etapy kampanii przeciwko nieefektywnie zaprojektowanym i napisanym aplikacjom bazodanowym.
"e,SQL. Sztuka programowania"e, to praktyczny podr?cznik, dzi?ki ktremu szybko poszerzysz sw? wiedz? w zakresie efektywnego stosowania j?zyka SQL. Nauczysz si? dba? o wydajno?? aplikacji ju? na etapie ich projektowania, a tak?e my?le? o pracy z bazami danych w kategoriach procesw, wykraczaj?c poza same zapytania j?zyka SQL. Dowiesz si?, jak poprawnie u?ywa? indeksw oraz jak monitorowa? szybko?? dzia?ania bazy. Poznasz standardowe scenariusze zwi?kszania wydajno?ci, ktre pozwol? Ci zastosowa? sprawdzone fortele we w?asnych projektach oraz w bazach zaprojektowanych przez innych programistw.
Projektowanie pod k?tem wydajno?ci
Efektywne korzystanie z baz danych w programach
Poprawne stosowanie indeksw
Projektowanie optymalnych zapyta? SQL
Praca z du?ymi zbiorami danych
Korzystanie ze struktur drzewiastych
Monitorowanie wydajno?ci
Obs?uga wsp?bie?no?ci
Radzenie sobie z niewydajnymi projektami Poznaj praktyczne techniki poprawy wydajno?ci baz danych.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 21.08.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457171833
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen