text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

80 sposobow na Ajax von Perry, Bruce W. (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 28.08.2012
 • Verlag: Helion
eBook (PDF)
37,29 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

80 sposobow na Ajax

Techniki tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych
Przygotowywanie wygodnych w obs?udze formularzy
Integracja witryny z Google Maps
Zarzdzanie po?czeniami sieciowymi
Ajax to nazwa technologii powsta?ej w wyniku po?czenia j?zyka JavaScript, XML oraz kaskadowych arkuszy stylw. Jej wdro?enie pozwala wyeliminowa? ze stron WWW jedn z ich najbardziej irytujcych cech, czyli konieczno?? prze?adowywania zawarto?ci po ka?dej zmianie. Umiej?tne wykorzystanie mo?liwo?ci Ajaksa sprawia, ?e aplikacje internetowe przypominaj ",zwyk?e", programy dla systemw Windows lub Mac OS. Dzi?ki zastosowaniu Ajaksa aplikacja internetowa dzia?a zdecydowanie szybciej, a po?czenia z serwerem nie przeszkadzaj u?ytkownikowi w pracy. ?atwiejsza jest tak?e dynamiczna zmiana elementw w r?nych cz??ciach strony. Rozwizania oparte na Ajaksie wprowadzono w wielu dziedzinach, takich jak blogi, narz?dzia s?u?ce do nauki, newslettery oraz ma?e portale internetowe. W ksi?ce ",80 sposobw na Ajax", znajdziesz przyk?ady zastosowania tej techniki w tworzeniu interesujcych i nieszablonowych witryn WWW. Czytajc j, dowiesz si?, jak sprawi?, aby witryny WWW by?y bardziej interaktywne, a aplikacje WWW dzia?a?y dok?adnie tak jak aplikacje desktopowe. Nauczysz si? korzysta? z interfejsw programistycznych witryn Google Maps, Yahoo! Maps i Geo URL oraz obs?ugiwa? sesje i cookies z poziomu Ajaksa. Poznasz rwnie? metody weryfikowania poprawno?ci danych wprowadzanych do formularzy oraz techniki ?czenia Ajaksa z innymi nowoczesnymi narz?dziami, takimi jak Ruby on Rails. Tworzenie interaktywnych formularzy
Po?czenia z Google Maps i Yahoo! Maps
Korzystanie z us?ugi Geo URL
Obs?uga plikw cookies
Przegldanie kana?w RSS
Integracja z aplikacjami sieciowymi napisanymi w Javie
Korzystanie z bibliotek Prototype i Rico
Po?czenie Ajaksa z Ruby on Rails
Wykorzystanie biblioteki script.aculo.us do tworzenia efektw wizualnych Twrz szybkie, wydajne i wygodne w obs?udze aplikacje sieciowe.

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 28.08.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457172557
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen