text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Grafika w Internecie von Powers, Shelley (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 28.09.2012
 • Verlag: Helion
eBook (PDF)
34,69 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Grafika w Internecie

Spraw, by Twoja strona wyglda?a profesjonalnie!
Jaki format wybra? dla plikw graficznych? Jak tworzy? grafik? u?ytkow? Jak wykorzysta? grafik? wektorow?
Wszyscy doskonale wiemy o tym, ?e o warto?ci strony internetowej ?wiadcz tre?ci na niej umieszczone. Nie da si? jednak zaprzeczy?, ?e forma, w jakiej s one podane, rwnie? ma znaczenie. Osigni?cie rwnowagi w tym zakresie nie jest rzecz ?atw. Jak sprawi?, ?eby nie dosz?o do przerostu formy nad tre?ci? Jak zapewni? optymalny stosunek jako?ci u?ytych grafik do ich obj?to?ci (w ko?cu przepustowo?? ?czy nie jest niesko?czona)? Przy du?ej liczbie odwiedzajcych r?nica kilku kilobajtw mo?e prze?o?y? si? na ogromny wzrost obci?enia ?czy, a co za tym idzie, wzrost kosztw utrzymania strony. Wydawa?oby si?, ?e te i wiele innych kwestii mog rozwiza? tylko profesjonali?ci. Jednak wcale nie musi tak by?! Ka?dy, kto przeczyta t? ksi?k?, b?dzie czu? si? swobodnie w zagadnieniach zwizanych z publikacj i wykorzystaniem grafiki w Internecie! Dzi?ki ksi?ce ",Grafika w internecie", poznasz wszystkie aspekty pracy z obrazami umieszczanymi w globalnej sieci. Shelley Powers przedstawi Ci wykorzystywane formaty plikw graficznych oraz poka?e, do czego ka?dy z nich nadaje si? najlepiej. Zdob?dziesz wiedz? na temat dost?pnych narz?dzi do obrbki grafiki -- zarwno tych p?atnych, jak i darmowych. Ponadto nauczysz si? tworzy? miniatury zdj?? i uk?ada? zdj?cia na stronie. Dowiesz si?, jak tworzy? grafik? u?ytkow, jakie zasady obowizuj przy pracy z grafik wektorow oraz jakie mo?liwo?ci drzemi w formacie SVG. Na koniec zapoznasz si? z tematami zwizanymi z projektowaniem stron internetowych -- zrozumiesz, jak wykorzysta? kaskadowe arkusze stylw (CSS), jak przygotowa? dobr i przejrzyst stron? oraz jak dynamicznie zmienia? w?a?ciwo?ci grafiki! Je?eli my?lisz, ?e praktyczne wykorzystanie grafiki na stronach WWW to wiedza tajemna, ta ksi?ka z pewno?ci to zmieni! Formaty plikw graficznych i ich zastosowanie Przygotowanie zdj?? do publikacji w Internecie Narz?dzia do obrbki grafiki -- p?atne i darmowe Edytory obrazw dost?pne online Tworzenie miniatur
Sposoby uk?adania zdj?? na stronie Narz?dzia do automatycznego generowania galerii oraz pokazw slajdw Tworzenie grafiki u?ytkowej Wykorzystanie grafiki wektorowej i formatu SVG Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylw (CSS) Zasady tworzenia dobrych stron WWW Narz?dzia u?atwiajce projektowanie stron WWW Dynamiczna modyfikacja grafik Automatyzacja obrbki grafiki -- narz?dzie ImageMagick oraz obrbka za pomoc PHP/GD Sposb wykorzystania serwisw Google Maps oraz Yahoo! Maps ?czenie danych z grafik Poznaj wszystkie aspekty praktycznego wykorzystania grafiki w Internecie!

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 28.09.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457173752
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen