text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II von Brittain, Jason (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 01.08.2012
 • Verlag: Helion
eBook (PDF)
30,19 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II

Poznaj mo?liwo?ci serwera Tomcat! Jak dostroi? Tomcat w celu pomiaru i poprawy wydajno?ci? Jak wdra?a? aplikacje WWW z serwletami i stronami JSP? Jak diagnozowa? problemy z serwerem?
Tomcat jest kontenerem serwletw Java i serwerem WWW stworzonym przez organizacj? Apacze Software Foundation. Mo?e pe?ni? rol? serwera produkcyjnego o du?ej wydajno?ci, sprawdza si? rwnie? jako darmowy kontener serwletw i stron JSP z udost?pnionym kodem ?rd?owym. Tomcat mo?e by? zastosowany niezale?nie lub w po??czeniu z innymi serwerami WWW (np. Apache). Doskonale radzi sobie w ka?dego rodzaju ?rodowisku, zapewniaj?c fundament wymagany do praktycznego wykorzystania w Internecie umiej?tno?ci z zakresu technologii Java. W ksi??ce ",Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny", znajdziesz szczeg?owe wyja?nienia, jak korzysta? z tego serwera. Czytaj?c j?, poznasz wszelkie procedury instalacyjne oraz mo?liwo?ci konfigurowania obszarw, rl, u?ytkownikw i zasobw JNDI. Nauczysz si?, jak uaktywnia? i wy??cza? funkcj? automatycznego prze?adowywania serwletw, a tak?e wdra?a? aplikacje WWW. Niezb?dne informacje dotycz?ce serwera Tomcat znajd? tu nie tylko programi?ci, ale tak?e administratorzy, webmasterzy i wszyscy, ktrzy chc? si? dowiedzie? czego? o tym kontenerze serwletw. Instalowanie i konfigurowanie Tomcata Zarz?dzanie obszarami, rolami i u?ytkownikami Uruchamianie i zatrzymywanie serwera Kontrolowanie i utrwalanie sesji Optymalizowanie wydajno?ci serwera Integracja z serwerem WWW Apache Wdra?anie rozpakowanego katalogu aplikacji WWW Praca z plikami WAR Zabezpieczenia serwera Tomcat Przewodnik dla wszystkich, ktrzy chc? u?atwi? sobie prac? z serwerem Tomcat.

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 01.08.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457171604
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen