text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

?amanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS von Zdziarski, Jonathan (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 16.11.2012
 • Verlag: Helion
eBook (ePUB)
25,39 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

?amanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS

Twoja lektura obowi?zkowa!
iOS to obecnie jeden z najpopularniejszych systemw operacyjnych, wykorzystywany w urz?dzeniach firmy Apple . Jednak dzi?ki tej popularno?ci jest on te? ?akomym k?skiem dla hakerw. Uzyskanie dost?pu do danych przechowywanych w telefonie mo?e mie? katastrofalne skutki. Dlatego je?eli tworzysz aplikacje na platform? iOS, ta ksi??ka jest dla Ciebie pozycj? obowi?zkow?.
Jak obroni? si? przed atakiem? Wszystkie niezb?dne informacje znajdziesz w tym wyj?tkowym podr?czniku. W trakcie lektury dowiesz si?, jak dzia?aj? hakerzy, jak wyszukuj? s?abe punkty aplikacji oraz jak modyfikuj? jej kod. Ponadto nauczysz si? utrudnia? ?ledzenie kodu Twojej aplikacji oraz bezpiecznie usuwa? pliki (tak, aby nie by?o mo?liwe ich odtworzenie). W?rd poruszanych tematw znajdziesz rwnie? te zwi?zane z transmisj? danych: wykorzystanie protoko?u SSL to nie wszystko, musisz zadba? tak?e o to, ?eby nie by?o mo?liwe przej?cie sesji SSL. We? ksi??k? do r?ki i obro? si? przed atakiem! Dzi?ki tej ksi??ce:
zrozumiesz, jak dzia?aj? hakerzy
zabezpieczysz swoj? aplikacj? przez nieuprawnionymi zmianami
ochronisz swoje bezpieczne po??czenia
bezpowrotnie usuniesz niepotrzebne pliki
zagwarantujesz bezpiecze?stwo danych u?ytkownikom Twojej aplikacji Zadbaj o bezpiecze?stwo danych u?ytkownikw Twojej aplikacji!

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Erscheinungsdatum: 16.11.2012
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9781457177026
  Verlag: Helion
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen