text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Hz. MUHAMMED (s.a.s) Hayati von Yazir, Elmalili M. Hamdi (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 04.04.2016
 • Verlag: Publishdrive
eBook (ePUB)
0,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Hz. MUHAMMED (s.a.s) Hayati

Simdi Peygamberimizi anlama ve anlatman n tam vaktidir. Onun mesaj n anlamak ve çocuklar m za anlatmak için ihtiyaç duyacag m z düzgün, rahat okunan güvenilir kaynaklardan biri de Martin Lings'in 'Hz. Muhammed'in Hayat ' adl kitab d r. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) in hayat n konu alan kitaplar aras nda dikkat çekici üslubuyla öne ç kan bu eser, Pakistan ve M s r'da ödül alm s, birçok dünya diline çevrilmistir. Bat tarihine ve ngiliz edebiyat na hakk yla vak f olan Martin Lings müslüman olduktan sonra Ebûbekir Siraceddin ismini ald ve 1940'l y llardan itibaren 2005'te vefat edene kadar slâm ve sufilik alan nda k ymetli çal smalar yla tüm dünyada genis bir okuyucu kitlesi kazand . Onun üslubunda Peygamber hayat n n son derece canl bir sekilde dile getirildigini görüyoruz. Klasik kaynaklara vukufiyetiyle de öne ç kan yazar, bize sadece güçlü bir edebî eser sunmakla kalm yor, bn shak ve bn Hisam gibi eski müelliflerden faydalanarak muhtesem bir belgesel tarih ziyafetine davet ediyor hepimizi. Son Peygamberi anlamak ve modern dünyan n bunal mlar na kars panzehirle donanmak için bu kitab okuyunuz

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 275
  Erscheinungsdatum: 04.04.2016
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9781365021862
  Verlag: Publishdrive
  Größe: 268kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen